Aktif24 Blog

MODÜLER PROGRAMLAMA

TARİH : 01/03/2018

modules.png   Bir modül, bir bütünün içinde diğer elemanlarının çalışmasından bağımsız çalışabilen bir parça olarak tanımlanabilir. Bir problemi bu şekilde çözmeye çalışmak modüler programlama ya da birimsel programlamadır.

Bir programda modülerlik programın rastgele seçilen iki parçası arasındaki etkileşimin belirlenmiş arabirimler vasıtası ile gerçekleştirilmesi ile artar. Modüler programlama teknikleri modülerliği arttıran teknikler olarak nitelendirilebilirler.

ref :https://tr.wikipedia.org/wiki/Modüler_programlama

Sunduğumuz yapıda amaç modüler bir yapı ile minimum entegrasyon ve bağımlılık düzeyinde sistemler arası iletişim sağlayıp dinamik çözümler sunmayı sağlamaktır. Sistemleri tanıma ve algılama ile yapısal farkındalık, sunduğumuz çözümlerde kendini net bir şekilde göstermektedir. Amaç problemlere farklı yaklaşımlar sağlarken ideal modülariteyi yakalamak ve iş disiplini haline getirmektir.

Minimalist yaklaşımla modüler programlamayı birleştirip, farklı amaç ve hedeflere yönelik çözümleri sunmak, farklı metodolojiler geliştirmek, farklı iş disiplinlerini birleştirmek, disiplinler arası geçiş sağlıyoruz. Sektörel deneyimlerin farklı iş disiplinlerine uygulanması farkındalık yaratıyor ve bu alanda büyük istihdamlar yaratılıp çözümler sunulacağını düşünüyorum.

Modüler sistemlerimizde nelerden bahsettiğimiz sektörel olarak takip edebilir, çözümlerdeki esnekliği ve farkındalığı yakalayabilirsiniz.

İnan Çıplak


"Dünyanın en güç işi birşeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. "
Mevlana

Yayınlarımızı takip etmek için e-posta adresinizi giriniz.

0(212) 942 8 200