Aktif24 Blog

MODÜLER YAZILIM

TARİH : 10/10/2018

Modüler Yazılım

 

Bir yazılım içerisinde modülarite olması, öncelikle o yazılımın değişik modüllerinin birbiri ile ilişkisinin düzenlenmesi esnasında alıncak kararlar sonrasında, öncelikle her bir modülün kendi işlevini yürüterek diğer modülleri minimum etkilemesi, mbu modüllerin olmaması durumunda yazılımın genel yapısına zarar vermeden sadece belirli özelliklerinin daha az olması, biraz da reusability e girersek, değişik yapılarda da kullanılabilmesi demektir.

Yani, bir yazılım içerisinde muhsaebe modülünün olması, o yazılımın aslında muhasebe modülü olmadan çalışabilmesi gerekliliği, olduğu zaman muhasebe ile ilgili özelliklerin ve belki başka modüllerin üzerine muhasebenin getirebileceği katma değerlerdir.

Ancak, modüler yazılım, modüllerin hepsinin hazır olup, sadece bazı lisanslandırma değerleri için bu özelliklerin gösteriminin saklanması değildir. Bu işlem, genelde, yazılımın aslında o modül olmadan çalışamayacağını gösterir. Özellikle veritabanı bazlı tasarımlarda bu gözlenir, kullanıcının ihtiyacı olmadığı modüllerin bazı bilgileri kullandığı modüllerin veritabanı yapısı içerisinde saklanmaktadır.

Modüler yapı, bir plug-in gibi çalışmalı, hatta ideal olarak, runtime da dahi değiştirilebilen bir yapı olmalıdır. Bir iskelet etrafında yerleştirilecek modüller, eğer iskelet düzgün tasarlanmış ise, iskeletin genelini ilgilendirmez. Sadece kendi alanını ilgilendirir. Eğer modülün olmaması, ki sadece önyüzünün değil, varlığının da veya düşüncesinin de olmaması durumunda bu iskelet ayakta durabiliyorsa ve bu statuye yazılım çevirilebiliyorsa, modüler yapıya ulaşılmış demektir.

Bu yapı sayesinde, farklı modüller üzerinde diğerlerini etkilemeden çalışmak mümkün olur. Omurilik üzerine oturan kaburgalar gibi, olmadıklaır zaman işlevsellik eksik olsa da, omurilik ortadadır. Bu yaklaşım, aynı anda farklı modüllerde geliştirilme işleminin diğerlerini etkilememesi gibi önemli bir özelliği sağlarken, aynı zamanda, reusabilitynin de kapılarını açmaktadır, bu modüller bahsedilen bir özelliğe sahipse, başka omurgalar ve başka kaburgalar ile beraber de kullanılabilir.

Tabii ki, bu modüllerin kendi içerisinde bir bütünlük arzetmesi, kendine göre bir mimarisi olup sonu ve başlangıcının net olması, biraraya gelmiş modüllerin kod karmaşasına dönüşmemesi gibi konular modülün kendi içerisindeki davranışlarını belirleyecektir.

Aktif24 tüm bu modüler yapı standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Aktif24 içerisinde yer alan modüller istenirse bağımsız istenirse entegre şekilde çalışabilir.

 

Birlikte çalışmak dileğiyle.

 


"Dünyanın en güç işi birşeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. "
Mevlana

Yayınlarımızı takip etmek için e-posta adresinizi giriniz.

0(212) 942 8 200